Efterfølgende E-mail konti, der oprettes i Outlook Express

 
1.     Åbn programmet: Outlook Express. Tryk på <Funktioner> og dernæst på <Konti...>
 

 
2.     Tryk på <Tilføj>, og derefter på <Post>
 

 
3.     Udfyld rammen <Vist navn> (her med navnet: "Signe Jensen") - og tryk <Næste>
 

 
4.    Udfyld <E-mail-adresse:> med navnet på din konto (her med kontoen: "signe@olanet.dk") - og tryk <Næste>
@

 
5.     Udfyld rammerne som vist på billedet - og tryk <Næste>
 

 
6.      Udfyld rammen <Kontonavn> med din E-mail konto og rammen <Adgangskode> med dit password - og tryk <Næste>
 

 
7.     Tryk på <Udfør>
 
Tilbage til "Opsætning af E-mail adresse i Outlook Express"